1 บาท ปาดน้ำตา คาราวานต้านภัยหนาว

โพสต์27 ธ.ค. 2560 01:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันนี้ (27 ธ.ค.60) เวลา 10.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์  ผอ. สพป.อุดรธานี  เขต 1 เป็นประธาน ในพิธีโครงการ “1 บาท  ปาดน้ำตา” คาราวานต้านภัยหนาว  กรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 10 โดยภายในงานมีนายวิรัตน์  พุทธทองศรี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การดำเนินการ    โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทุกเขตพื้นที่การศึกษารวม  ๑๕  เขต   เขตพื้นที่  และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  ร่วมกัน นำสิ่งของ เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้ากันหนาว ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการ 1 บาท ปาดน้ำ  คาราวานต้านภัยหนาว    โดยมอบปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวให้แก่เด็กนักเรียนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต   1 (แก่งจันทร์โมเดล )  อ.ปากชม จ.เลย >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments