23-24 กรกฎาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

โพสต์25 ก.ค. 2559 07:33โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
       23-24  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านก้างปลาได้นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

Comments