44 หลังแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบนักเรียน

โพสต์8 พ.ย. 2560 22:10โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

        

        เมื่อวันที่  9 พฤจิกายน  เวลา 09.39 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่ 44  มอบให้แก่เด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1  โรงเรียนบ้านวังยาว ต.นาแขม อ.เมือง จ.เลย  ในงานมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในงานดังกล่าว

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า โครงการบ้านน้ำใจ หลังที่ 44  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น และมุ่งจะสร้างบ้านให้ครบ 89 หลังให้ได้  สำหรับการสร้างบ้านน้ำใจ  ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่  พ.ศ.2559 ขณะนี้ดำเนินการมอบบ้านให้เด็กนักเรียนไปแล้ว จำนวน  44  หลัง โดยความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

          นาย นพรัตน์ ศรีจำนงค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว  กล่าวว่า การสร้างบ้านให้เด็กนักเรียนรายเด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 1   เป็นการคัดเลือกจากเด็กที่มีฐานะยากจน โดยบ้านของเด็กหญิงกมลเนตร  อินธิจักษ์  เป็นบ้านที่มีสภาพทรุดโทรม ไม่เหมาะในการพักอาศัย เมื่อมีโครงการดีๆที่ทาง สพป.เลย เขต 1 จัดขึ้น ตนจึงอาสาเป็นกำลัง ในการสร้างบ้านนักเรียนดังกล่าว โดยการดำเนินการสร้างบ้านดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดครู ชุมชน และผู้มีอุปการคุณ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย               >>> ภาพเพิ่มเติม<<<

        ภาพ  / ข่าวโดย นางณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments