55 หลังแล้ว สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 55

โพสต์23 ก.พ. 2561 01:54โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.39 น. นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ 55   มอบให้แก่ เด็กหญิงวรรณวิศา  กาวน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบวกอ่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในงานมี นายยืนยง  ปาลี รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน

          ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  มีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments