6 สัปดาห์ประชามติ

โพสต์2 ก.ค. 2559 08:55โดยโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด อําเภอนาด้วง
เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา นายพันธุ์เทพ ใจคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 
ประชุมมอบภารกิจและเอกสารคู่มือ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้ครูศึกษาทำความเข้าใจ
และนำไปปฏิบัติภารกิจ 6 สัปดาห์ประชามติ
  

Comments