7 มิถุนายน น้อมรำลึกวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

โพสต์7 มิ.ย. 2561 00:49โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 7  มิถุนายน  2561  เวลา  10.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  เป็นประธานการเปิดงาน  วันสหกรณ์  นักเรียน ประจำปี  2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารรี  ทรงตามรอยพระยุคบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ทรงรับสั่งให้มีการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน  และการฝึกปฏิบัติจริงนอกจากนี้ทรงพระราชทานให้โรงเรียนอื่นๆ  จัดการสอนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้  และเข้าใจหลักวิธีการสหกรณ์      เมื่อจบการศึกษาสามารถเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนได้ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับพระราชานุญาตให้วันที่ 7  มิถุนายน  ของทุกปี  เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ในการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนส่งเสริม และเผยแพร่การจัดการเรียนรู้สหกรณ์สู่ประชาชนนักเรียน ให้แพร่ขยายไปทั่วประเทศ พร้อมทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์อาชีพในทางหนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย สำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เลย จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments