การประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Practice ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ณ โรงเรียนอนุบาลเลย

โพสต์24 ก.ค. 2561 02:04โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2561 02:06 ]

วันที่  24  กรกฎาคม  2561 เวลา 08.30 น. นายยืนยง  ปาลี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล  1-3 ) ระดับภาค ณ  โรงเรียนอนุบาลเลย  โดยภายในงานมี นายสนิท  มหาโยธี  เป็นประธานในงานประเมินดังกล่าว

สืบเนื่อง จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 10  ได้แจ้งเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาที่ปฏิบัติงาน เป็นเลิศ  Best  Practice  ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล  1-3) โดยบูรณาการ  การทำงานร่วมกันระหว่าง  หน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบาย  ยุทธศาสตร์  การจัดการศึกษาปฐมวัย ไปสู่การปฏิบัติ  ในภาคพื้นที่  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  และรวบรวมองค์ความรู้  ผลงานวิจัย  นวัตกรรม  รูปแบบหรือแนวทางการดำเนินการ  ส่งเสริมการดูแล  และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  ที่มีคุณภาพ

จึงได้มีการจัดการประเมิน  สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานเป็นเลิศ  Best  Practice   ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยดังกล่าวโดยโรงเรียนที่ขอรับการประเมินของจังหวัดเลยในครั้งนี้  คือ โรงเรียนอนุบาลเลย นายเดช  ปาจรียานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย กล่าวถึงการรับการประเมินว่า  โรงเรียนอนุบาลเลย เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการรับการประเมิน  ซึ่งตนเป็นผู้บริหารในโรงเรียนรับทราบถึงปัญหา จุดดี จุดด้อย ในการพัฒนาเด็กนักเรียนในด้านต่างๆหลายเรื่อง จนนำมาสู่การพัฒนา ยกตัวอย่างเช่น ด้านงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  จากที่โรงเรียนอนุบาลเลย เป็นรองของโรงเรียนอื่น  ตนได้เห็นถึงปัญหา  จึงได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน  พร้อมทั้งส่งเสริมให้คณะครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากหลากหลายช่องทาง  ทำให้ปัจจุบัน  โรงเรียนอนุบาลเลย  เป็นโรงเรียนที่สามารถชนะเลิศการแข่งขันศิลปะ  ในหลายด้านเป็นตัวแทน  ของสำนักงานเขตการศึกษา  ไปแข่งขัน  ระดับภาคในหลายกิจกรรมมาแล้ว  นายเดช  ปาจรียานนท์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเลย กล่าว >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments