บ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110

โพสต์8 ก.ย. 2563 04:26โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2563 04:32 ]

วัน อังคาร ที่ 8 กันยายน  2563  เวลา 15.09. น.  นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการมอบบ้านนักเรียนหลังที่  110   มอบให้กับนักเรียนจำนวน 3 รายซึงเป็นพี่น้องกัน ได้แก่ เด็กหญิงจิระพร  บัวระเพชร นักเรียนชั้นป.2 เด็กหญิงสุภาวดี นักเรียนชั้น ป.3  เด็กชายจินพนธ์ บัวระเพชร นักเรียนชั้นป. 5  โรงเรียนบ้านโป่ง  ทั้งนี้ภายในงานมี นายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รอง ผอ.สพป.เลย  เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ              มีนายบรรพต  ยาฟอง  อดีตปลัดจังหวัดอุดรธานี ,คณะผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 เรียนรู้สภาพจริง  ,พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  ผู้นำชุมชนเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วย

          การดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 110 นี้  ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย  เขต 1 กล่าวว่าการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจนักเรียน สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น โดยนักเรียน ทั้ง 3  ราย  เป็นนักเรียนที่มีปัญหาครอบครัวแตกแยก  อาศัยอยู่กับญาติ  โดยไม่มีที่พักอาศัยเป็นของตน จึงมีการส่งเสริมสนับสนุนจาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและความร่วมแรงร่วมใจของผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านนักเรียน ครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments