การเรียนรู้การตัดผมของนักเรียนชั้นป.5

โพสต์5 ก.พ. 2559 22:20โดยโรงเรียนบ้านห้วยพอด อำเภอเชียงคาน   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2559 18:16 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยพอด การเรียนรู้การตัดผมของนักเรียนชั้นป.5

Comments