สพป.เลย เขต 1 มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 51

โพสต์14 ก.พ. 2561 06:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2561 06:12 ]

        


         วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เลย  เขต 1 เป็นประธานในพิธีมอบบ้านน้ำใจนักเรียนหลังที่ 51  มอบให้แก่  ด.ญ.ปิยะวัน  อุ้ยประโค  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านนาแขม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ภายในพิธี ดร.วีรพงษ์  อุ่นมานนท์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  พร้อมทั้งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู  ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

          การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การนำของ ดร.รอง  ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการ  สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของคนในชาติ  สพป.เลย 1 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญถึงการมอบโอกาสและให้โอกาสเด็ก  โดยเฉพาะเด็กผู้อยู่ในฐานะที่ยากลำบาก และมีความพกพร่องทางด้านร่างกาย ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ  ให้ได้รับโอกาสทั้งทางการศึกษาที่ดี  และมีความเป็นอยู่ที่ดีจึงคิดผลักดันให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น

ภาพข่าว  โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments