บทความไม่มีชื่อ

โพสต์13 ก.พ. 2559 00:02โดยโรงเรียนบ้านเลิง อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2559 00:02 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
วันที่  13-14  กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านเลิงได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างเว็บไซต์  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากชม  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

Comments