โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างเว็บไซต์

โพสต์13 ก.พ. 2559 00:07โดยโรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อําเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2559 00:38 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]


วันที่  13-14  กุมภาพันธ์  2559  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการสร้างเว็บไซต์  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากชม  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1
Comments