จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ (กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย)

โพสต์24 ก.ย. 2559 04:05โดยโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา อำเภอเมืองเลย
กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย (จัดงานวันเกษียณ) ให้ท่านผู้เกษียณทั้ง 3 ท่านในกลุ่ม)  ณ โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 
        
     
                            
  
  

Comments