ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์11 มิ.ย. 2563 21:14โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้ดำเนินการสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนจำนวน 4 อัตรา 4 สาขาวิชาเอก ได้แก่สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษารับสมัครโดยรับสมัครระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น

วันนี้ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ดำเนินการสอบ แข่งขันบุคคลจำนวน  4 สาขาวิชา  ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านน้ำภู  อำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย โดยการสอบเข้าแข่งขันได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส     โคโรนา 2019 และมีการสแกน ด้วยเครื่องสแกนโลหะเพื่อตรวจโลหะป้องกันการทุจริตการสอบและมีมาตรการการป้องกันการทุจริต ว่าด้วยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้การสอบมีนายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ตรวจ ตรวจเยี่ยม สนามสอบเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบและเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบให้การสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบเป็นไปด้วยความปกติเรียบร้อย

ภาพ/ข่าวนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments