เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติ และรณรงค์กำจัดโรคไข้เลือดออก

โพสต์4 ส.ค. 2559 23:22โดยโรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน
โรงเรียนบ้านหินตั้ง  อ.เชียงคาน  
ร่วมกับอบต.จอมศรีและโรงเรีย เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ออกเสียงประชามติ และรณรงค์กำจัดโรคไข้เลือดออก
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
ą
โรงเรียนบ้านหินตั้ง อำเภอเชียงคาน,
4 ส.ค. 2559 23:22
Comments