English Camp 2016

โพสต์5 ก.ค. 2559 10:46โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' อําเภอเชียงคาน
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน "ปทุมมาสงเคราะห์" จัดกิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2559 เพื่อเป็นกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาลาวจากกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆอย่างสนุกสนานและเพลิดเพลิน โดยมีนายสุจิน  มีชัย เป็นประธานเปิดงาน

 
 
 
 
 
 

Comments