หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:58โดยThongchai Komolsai
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑   ได้ดำเนิน โครงการหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่กับการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ขึ้น เพื่อบริการ ติดตั้งระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน อีกทั้ง ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาทักษะการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ ได้จัดทำเว็บไซต์ ให้กับโรงเรียน ในสังกัด จำนวน  ๑๖๙  โรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน และฝึกอบรมปฏิบัติการ ให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนได้บริหารจัดการเครือข่าย ให้ใช้งานได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และได้ประโยชน์ มากขึ้น อบรมครูและบุคลากรในโรงเรียน แบ่งเป็น    จุด คือ   อำเภอเชียงคาน  อำเภอท่าลี่  อำเภอเมืองเลย  อำเภอปากชม และอำเภอนาด้วงในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์  (ระหว่างวันที่ ๖ ก.พ.– ๗ มี.ค. ๒๕๕๙)  

Comments