การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี

โพสต์21 มี.ค. 2560 02:09โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ดร สมพงษ์ พรมใจ รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับ สยามอิโนเวชั่นมีเดีย               มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้มีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  และนักเรียนมีทักษะความคิดและการเตรียมความพร้อมด้านการอ่านเขียนด้วยสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยมีตัวแทน         จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมจำนวน จำนวน 161 โรงเรียน ภาพเพิ่มเติม >>>  https://goo.gl/photos/w5hmt8udmZ7d5NhAA

ภาพข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป .เลย เขต 1

Comments