การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1 สาย A ในวันที่ 28 พ.ค. 59

โพสต์1 มิ.ย. 2559 09:52โดยโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ อำเภอเมืองเลย
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลย.1 สาย A ระหว่างกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง และกลุ่มคุณภาพการศึกษาท่าอากาศยาน ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย อ.เมือง จ.เลย Comments