การแข่งขันกีฬานักเรียน“เชียงคานเกมส์” ปี 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 01:47โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานการแข่งขันกีฬา “เชียงคานเกมส์” ปี 2562 เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดต่อไป  โดยนายอดิศักดิ์ มีบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการแข่งขันกีฬา ภายในงานมีประธานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาเชียงคาน  ที่ปรึกษา ผอ.สพป.เลย เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว จำนวน 5 อำเภอ 13  กลุ่มคุณภาพการศึกษา


         ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการจัดการศึกษา จึงจำเป็นต้องจัดให้ผู้เรียน มีความรู้ควบคู่กับการมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่างกาย และจิตใจ การกีฬาและการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี หากเด็กและเยาวชน มีทักษะ พื้นฐานทางการกีฬาที่ดี ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้ในที่สุด ทั้งนี้การแข่งขันจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม  2562  โดยปีนี้ กลุ่มคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงคานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน  ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 >>> ภาพเพิ่มเติม<<<ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
Comments