การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเลย ปีการศึกษา 2560

โพสต์14 พ.ย. 2560 23:42โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

วันที่ 15  พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานกีฬาภายใน ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเลยอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมี นายเดช ปาจรียานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเลย เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลเลย โดยวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  พลานามัย  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนักเรียน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนเพื่อส่งแข่งขันในระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษา ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  รู้จักหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เพื่อสานสายใยความสามัคคี  ให้แก่คณะบุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนต่อไป   >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพ/ข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments