การแข่งขันวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

โพสต์20 พ.ย. 2560 20:26โดยโรงเรียนบ้านธาตุวิทยา สพป.เลย 1
โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา ได้เข้าร่วม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนอนุบาลเลย และโรงเรียนบ้านโคกสว่าง
เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 17 รายการ ได้เหรียญทอง 9 กิจกรรม และเป็นตัวแทน ไปแข่งที่ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่น 2 กิจกรรม ได้แก่ การขับร้องเพลงสากลชาย และ การวาดภาพของนักเรียนเรียนร่วม 

Comments