การลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย

โพสต์6 มี.ค. 2562 23:07โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2562 01:49 ]
วันที่ 7 มีนาคม  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์นายแพทย์โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการ กพฐ.ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1-2-3 และ สพม.19 ระหว่างวันที่  7 - 8  มีนาคม 2562  โดยการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ เพื่อรับทราบ สภาพบริบท และปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กบ้านลาดค้อ บ้านตูบโกบ
บ้านท่าเปิบ โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  โรงเรียนบ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านคกเว้า  และโรงเรียนโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์

ภาพข่าว  โดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1
Comments