การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากพายุซินลากู

โพสต์3 ส.ค. 2563 00:25โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 01:40 ]

เมื่อวันที่ 1 2 สิงหาคม  2563 ตามที่พื้นที่ จ.เลยและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ ซินลากู ส่งผลให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก เอ่อท่วมในหลายพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดเลย โดยเฉพาะในพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ สพป.เลย เขต 1 น้ำป่าทะลัก ท่วมบ้านเรือนเสียหาย และสถานการณ์ขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้น  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ดร.อนุกูล  ศรีสมบัติ รองผอ.สพป.เลย เขต 1 และคณะ จึงลงพื้นที่ วันที่  3 สิงหาคม  2563  ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา  นักเรียนโรงเรียนบ้านสูบจำนวน  53  ราย รายละ 1,000  บาทรวมเป็นเงิน  จำนวน  53,000  บาท นอกจากนี้มีรายงานความเสียหายของโรงเรียนและนักเรียน ที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563   ดังนี้ 

         1.โรงเรียนบ้านท่า สวรรค์  มีกำแพงรั้วโรงเรียนเสียหาย 75 เมตร / อาคารเรียนชั้นล่างเสียหาย จำนวน 7 ห้อง/บ้านเรือนนักเรียนเสียหาย จำนวน 80 ราย

         2.โรงเรียนบ้านสูบ  มีนักเรียนที่บ้านเรือนเสียหายจำนวน 53 ราย

         3.โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว มีบ้านเรือนนักเรียนได้รับผลเสียหาย จำนวน 9 ราย

         4.โรงเรียนบ้านผาพอด มีบ้านเรือนนักเรียนได้รับความเสียหาย จำนวน 12 ราย

         5.โรงเรียนบ้านนาค้อ ห้องเรียนได้รับความเสียหาย 3 ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง กำแพงพังเสียหายโดยทางสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียน ที่ได้รับผล กระทบจากเหตุการณ์และรายงานความเสียหายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป


ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1Comments