การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษา

โพสต์23 ส.ค. 2560 02:01โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2560 02:06 ]

เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2560  เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนบ้านนาดินดำ             ได้กำหนดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งการแนะแนวในสถานศึกษาและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2560  โดยมี  ดร. รอง  ปัญสังกา            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษโดยการจัดการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำนวน 19  โรงเรียน  โรงเรียนละ 5 คน มีกลุ่มเป้าหมายดังนี้  1.ผู้บริหารสถานศึกษา 2.ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.ครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว 4.ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  รวมจำนวน ผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  จำนวน 95  คน  ในการประชุมดังกล่าว  มี นาย วิเศษ  วงศ์วรัญญู  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีพ เพื่อให้ผู้ปกครองปรับทัศนคติในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อสายอาชีพเป็นการสร้างค่านิยมเชิงบวกและลดสัดส่วนในการเรียนต่อสายสามัญ และเพื่อหาแนวทางการลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

<<<ภาพเพิ่มเติม >>> ภาพ/ข่าวโดย  ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1
Comments