การประชุมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์27 พ.ย. 2560 01:06โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1

      วันจันทร์  ที่ 27 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00 น.  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมการวางแผนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  โดยการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 ธันวาคม  2560               เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียน  เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ และมีน้ำใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ภายในการประชุมมีประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทุกกลุ่ม ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว โดย ณัชชา  ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1


Comments