การประชุมคณะอนุกรรมการ การนิเทศ ติดตาม การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

โพสต์25 ต.ค. 2561 04:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
                                                                                              

            วันที่  25 ตุลาคม  2561 เวลา 09.00 น.ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2561 ณ  ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1

          โดย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 ให้มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ติดตามนโยบาย 59 ข้อ     กําหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561มีเครื่องมือนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบภาคเรียนที่ 2 คือ

 แบบนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 แบบติดตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และนโยบาย ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.ลย.1 และแบบติดตามของกลุ่ม 7 กลุ่มใน สังกัด สพป.ลย.1 ภาพเพิ่มเติม

 

 

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments