การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์

โพสต์28 พ.ย. 2563 20:08โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2563 20:10 ]


วันที่ 29 พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม อ. ปากชม จ.เลย     นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต  1 เป็นประธานการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งข้าราชการครูในเขตพื้นที่กลุ่มคุณภาพการศึกษานครหงส์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนมีความสุข ยกระดับ คะแนน  O-NET และ NT ให้เพิ่มขึ้น การประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น พร้อมเสนออัตลักษณ์ LOEI 1  TO  BE 1 (มีชีวิตชีวา  พัฒนาต่อเนื่อง  ลือเลื่องคนฮู้  เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยาน สู่ความเป็น  1 ) พร้อมมอบ นโยบายป้ายชัด  ตัดหญ้า  ทาสี  >>>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

Comments