การประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 4/2562

โพสต์16 มิ.ย. 2562 21:44โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

  วันที่  17 มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  ได้จัดการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ / ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 4/2562 ผ่าน ระบบ  videoconference   โดยมีการถ่ายทอดการประชุมโดยใช้โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม  อำเภอปากชม  จังหวัดเลย  เป็นศูนย์กลางแม่ข่ายในการถ่ายทอดการประชุมสัญจรในครั้งนี้


ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผอ.สพป.เลย เขต 1 มีการมอบนโยบาย  การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ในการจัดการเรียนการสอน ด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม แก่นักเรียน ,การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ,การประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม ตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>ภาพเพิ่มเติม<<< 

 

  ภาพ/ข่าว  โดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1          

 

Comments