การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา/ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วยและศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์24 มี.ค. 2563 00:50โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่ 24  มีนาคม  2563  เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 3/2563  

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    มีการแพร่ระบาด ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เชต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด           ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชุมผ่านระบบ videoconference ไปยังศูนย์เครือข่าย  13 กลุ่ม

การประชุมในวันนี้  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) และการพึงระวังเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นในช่วงปิดเทอมจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมและมอบนโยบายกับผู้เข้าร่วมการประชุมตามรายละเอียดวาระการประชุมตามลำดับ >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


ภาพ / ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักปประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments