การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์27 ธ.ค. 2563 23:48โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันจันทร์ ที่  28  ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ก่อนเข้าสู่การประชุม มีการแจ้งประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนางสาวกรรณิกา  ยอดสง่า  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย จากนั้น เข้าสู่วาระการประชุม ตามลำดับ โดยในการประชุมครั้งนี้       เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น >>>ภาพเพิ่มเติม<<<


 ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย  เขต  1

Comments