การประชุมผู้บริหารการศึกษา/สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ครั้งที่ 1/2564

โพสต์21 ม.ค. 2564 00:03โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 00:13 ]

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ในการประชุมครั้งนี้  เป็นการประชุม  ผ่านช่องทาง video conference  และถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YOUTOBE  ไปยังกลุ่มคุณภาพการศึกษา ทั้ง 13 กลุ่ม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19  จึงมีการจัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าวขึ้น 
 ก่อนการประชุมนายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ได้กำชับในเรื่องของการเฝ้าระวังในการป้องกันของโรค ไวรัสโคโรนา  หรือ COVID 19 ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสังกัด จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามลำดับ >>(ภาพเพิ่มเติม)<<<

ภาพ/ข่าวโดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย  เขต 1


Comments