การประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา /ผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1

โพสต์23 เม.ย. 2563 21:23โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารการศึกษา สถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ครั้งที่ 4/2563 

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาด ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงกําหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการประชุมผ่านระบบ videoconference ไปยังศูนย์เครือข่าย  13 กลุ่ม

การประชุมในวันนี้ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย  เขต 1 ได้มอบนโยบายในเรื่อง                                                                                “การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมุ่งอนาคตสู่การศึกษา” โดยการเตรียมความพร้อมการปรับพื้นฐานด้วยการศึกษาทางไกล แบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 11  เมษายน  2563 ระยะที่ 2 เป็นการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม  2563 ระยะที่ 3 เป็นการจัดการเรียนการสอนทางไกล  ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2563  - 30 พฤศจิกายน โดยมีช่องทางการเข้าถึง  การจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV ระดับ อนุบาล 1 –.3 จำนวน 3 ช่องทาง คือ1.โทรทัศน์ดาวเทียม 2.เว็บไซต์ www.dltv.ac.th 3.Mobile Application : DLTV


ภาพ/ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments