การประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ลย.1

โพสต์12 ก.ค. 2560 22:23โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1
วันพฤหัสบดี  ที่   13  กรกฎาคม  2560  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 การประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน  และการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถดำเนินงานตามนโยบายได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1
Comments