การประกวดผลงาน/นวัตกรรม (ODOM) (OPOP) (OSOP)

โพสต์18 ธ.ค. 2562 22:06โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 04:48 ]

ณ ห้องประชุม อัสนี วสันต์ โชติกุล เวลา 09.00 น. โรงเรียนเมืองเลย ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 1 เป็นประธานการเปิดงานการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP)

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมรูปแบบการบริหารสถานศึกษา (One direct One model : ODOM) การจัดการเรียนการสอน (One Person One Product : OPOP) และรูปแบบการนิเทศการศึกษา  (One Supervisor One model : OSOP) เพื่อสนองนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาของ ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนพัฒนานวัตกรรมเป็นวิธีการที่สำคัญวิธีหนึ่งในการพัฒนา         

โดยการดำเนินการประกวดนวัตกรรมจำนวน 13 กลุ่มสาระในการนี้กำหนดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมในระดับอำเภอแบ่งเป็น 5 กลุ่มอำเภอทั้งนี้ ให้มีการประกวดให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอ  ในระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม 2562 ดังนี้  อำเภอเมือง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 19 ธันวาคม 2562 อำเภอนาด้วง  ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ,อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 , อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนบ้านเชียงคานวิจิตรวิทยา วันที่ 25 ธันวาคม 2562 , อำเภอปากชม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ผู้นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ประกอบด้วย

1.     ในแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา ส่งตัวแทนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับกลุ่มคุณภาพ

การศึกษา  ได้แก่ ผู้บริหาร  1 คน ครู 8 กลุ่มสาระ ๆ ละ 1 คน ครูผู้สอนกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 1 คน  ครูผู้มีผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ 1 คน ครูปฐมวัย 1 คน และศึกษานิเทศก์ 1 คน (เฉพาะกลุ่มเมือง 1) นำเสนอในแต่ละกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่จาก 1 กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลาและสถานที่กำหนด

2.     ครูผู้ช่วยทุกคนในกลุ่มคุณภาพการศึกษา (ยกเว้นครูที่บรรจุใหม่ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 57 คน ไม่ต้องนำเสนอผลงาน) นอกนั้นให้ครูผู้ช่วยนำเสนอทุกคนเพื่อรับเกียรติบัตร โดยให้นำเสนอในกลุ่มอำเภอที่ตนสังกัดอยู่ จาก  กลุ่มอำเภอ ตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด  ในวันที่  16 มกราคม 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละกิจกรรมที่ผ่านการประกวดในระดับอำเภอทั้ง 5 อำเภอ ได้แก่ผู้บริหาร ครู 8 สาระการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การศึกษาพิเศษ การศึกษาปฐมวัย รวม จำนวน 60 คน นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม  ในวันที่  16  มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   ภาพเพิ่มเติม >> CLICK<<
ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

Comments