การประเมิน ITA โรงเรียนสุจริตโรงเรียนบ้านก้างปลา

โพสต์16 ก.ค. 2559 08:21โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา

วันที่ 12  กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านก้างปลาได้รับการประเมินโรงเรียนสุจริต
Comments