การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

โพสต์25 มิ.ย. 2564 00:42โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วัน ศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 . นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (นายสุภชัย ศรีสอาด) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้วเมธี  อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

 ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลในครั้งนี้ มีนายประวิทย์  น้อยบัวทอง (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย) นางกัญญาณัฐ  สิมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ร่วมเป็นกรรมการในการประเมิน

          นอกจากนี้ยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตอำเภอนาด้วงและพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เข้าร่วมให้กำลังใจในการประเมินในครั้งนี้ด้วย

                                                                                                                ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา อยู่สุขเสถียรนักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1

Comments