การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

โพสต์11 ก.ย. 2562 00:31โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562  ดร.รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา สพป.เลย เขต 1 ให้การต้อนรับคณะติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2562  นำโดย  นายนิธิศ  ภู่ชัย  นางศิริพร  สาตยศ  และนายชนัฐชัย  ตาควัน  จากสำนักติดตามและประเมินผลการเพื่อการจัดการศึกษา สพฐ.โดยการดำเนินการในครั้งนี้  เป็นการเปิดคลินิกให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยชี้แนะปัญหา - อุปสรรค เกี่ยวกับการรายงานตัวชี้วัดต่างๆได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 และมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562 เชิงประจักษ์ >>>>>ภาพเพิ่มเติม <<<

 


ภาพ/ข่าวโดย  นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1
Comments