การตรวจราชการ เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออไวรัสโคโรนา 2019

โพสต์25 พ.ค. 2563 21:41โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2563 22:26 ]

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับการตรวจราชการ  เรื่องการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา  2019 โดยมีคณะติดตามจาก สพฐ.คือ นางเพ็ญศรี  วิลาวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชำนาญการพิเศษ  รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เขตตรวจราชการ  ที่ 10 ) ประธานกรรมการ และ  นางสุนี  สิทธิธนะ จากสำนักติดตามและประเมินการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยการตรวจราชการครั้งนี้ ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต 1 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 รับทราบนโยบายผ่านการประชุมทางไกล  VDO Conference จากกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. จากนั้นมีการซักซ้อมความเข้าใจ    ประชุมชี้แจง  ทางระบบประชุมทางไกล VDO Conference  ให้กับผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  เพื่อวางแผนทำความเข้าใจร่วมกัน  มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  โรงเรียน (COVID-19) สพป.เลย เขต 1 http://covid19school.loei.go.th เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารในการประสานงานกับผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาทางไกล  ICT covid19school  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีความพร้อมเปิดเรียน       ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2563 คิดเป็นร้อยละ 100 % (ภาพเพิ่มเติม)

ภาพ/ข่าว โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1    
Comments