การอบรบค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตป้ัองกันยาเสพติด "พลังเด็กไทย..หยุดยั้งยาเสพติด"

โพสต์30 มิ.ย. 2560 01:22โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2560 01:25 ]
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้จัดค่ายการอบรบนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด  "พลังเด็กไทย..หยุดยั้งยาเสพติด"         ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย อำเภอเมือง  จังหวัดเลย  โดยมีนายสายรุ่ง  ปลั่งกลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นประธานการเปิดค่ายดังกล่าว  ค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตป้ัองกันยาเสพติด  "พลังเด็กไทย..หยุดยั้งยาเสพติด เป็นการดำเนินการสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สร้างความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดทั้งแก่ตนเองและสถานศึกษา   การเปิดค่ายการอบรมดังกล่าว มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น  จำนวน ๔๐ คน มีระยะเวลาการฝึกอบรม  จำนวน  ๓  วัน  ๒  คืน

ภาพข่าว โดย  ณัชชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.ลย.1

Comments