การอบรมหลักสูตร การยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์8 พ.ค. 2561 01:32โดยกลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2561 01:34 ]
    วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ดร. รอง  ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานการอบรมหลักสูตร  การยื่นขอบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยการดำเนินการประชุมในวันนี้ มี ดร. วีรพงษ์  อุ่นมานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินการประชุม
    การดำเนินการประชุมดังกล่าว มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ที่จะเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุม จำนวน 118  ราย  
    ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง  ได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้ผู้รับบำนาญ มี ID และ PASSWORD เป็นของตนเอง และสามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ ด้วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส์ (Pension Electronic Filing) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จึงได้จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น  ทั้งนี้ การประชุมมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้จาก สำนักงานคลัง เขต 4 อุดร ธานี  ประกอบด้วย 
        1.นางศิริพร  กันยาทอง  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        2.นายสุริยงค์  ลูกจันทร์  ตำแหน่ง   นักวิชาการคลัง  ชำนาญการ
        3.นางสาวกรรณิกา  คำสุข  ตำแหน่ง  นิติกร  
    มาให้ความรู้ในการประชุมดังกล่าว
    ภาพเพิ่มเติม>>> CLICK<<<

ภาพ/ข่าว  โดย  ณัชา  ทีนา  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1

Comments