การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563

โพสต์2 ก.ย. 2563 00:17โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร

 ณ โรงแรมฟลอร่าฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  เวลา  09:00 น. ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยาย รายวิชาที่ 2.5 ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  ในการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 หน่วยพัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

         โดยในภาคบ่ายในรายวิชาที่ 3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  โดยนายเจนภพ  ชัยวรรณ รองผอ. สพป. หนองบัวลำภูเขต  เขต 2 และเวลา 18:00 น ถึง 21:00 น ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและประเมินผลตามหลักสูตรโดย  ดร.จำนงค์  ศรีมังกร ,ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม,นายนราพงศ์  อาษารินทร์

>>>ภาพเพิ่มเติม <<<

 าพ / ข่าว โดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  สพป.เลย เขต 1
Comments