การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและการติว O-NET ปีพ.ศ.2558

โพสต์13 ก.พ. 2559 20:48โดยโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อําเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2559 20:48 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
ในช่วงเดือนพฤศจิการยน ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้สนองนโยบายการออเยี่ยมบ้านทุกคนและได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการสอบ o-net ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้รับความร่วมือจากทุกฝ่ายภายในโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และได้รับความร่วมมือจากผู้ปกรองนักเรียนที่ให้เวลาในการเอาใจใส่ลูกหลานหลังเลิกเรียน

Comments