แข่งขันโรงงานคุณธรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

โพสต์13 ก.พ. 2559 20:45โดยโรงเรียนบ้านชมน้อย อำเภอปากชม   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2559 20:45 โดย ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1 ]
โรงเรียนบ้านชมน้อยได้นำนักเรียน ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
Comments