โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 92

โพสต์19 ก.ย. 2562 02:13โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 19 ก.ย. 2562 02:16 ]

สพป.เลย เขต 1  มอบบ้านน้ำใจหลังที่ 92 แล้ว

.................................................................................

วันนี้ 19  กันยายน  2562  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  นำคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา               ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราการครู  บุคลากรทางการศึกษา ร่วมในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  หลังที่ 92  โดยมี นายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธานการเปิดงานพร้อมกันนี้มีนางสุชาดา  กองสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  

          กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงอย่างน้อย ๑๒ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลำบาก มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สดุดี  พระเกียรติคุณ แด่องค์พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร  ที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ การดำเนินงานโครงการสร้างบ้านให้นักเรียน ได้กำหนดไว้ในโครงการจำนวนทั้งสิ้น ๙๙ หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว   จำนวน ๙๑ หลัง  หลังนี้เป็นหลังที่ 92  มอบให้แก่ เด็กชายกฤษกร  เมืองวงศ์   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  สำหรับการสร้างบ้านให้นักเรียนครั้งนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา           ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือ และสนับสนุนการสร้างบ้านให้นักเรียน ครั้งนี้ ทั้งนี้การสร้างบ้านน้ำใจเด็กนักเรียนในครั้งนี้มีการร้องเพลงเปิดหมวกจาก ผอ.สพป.เลย เขต 1  เป็นผู้ขับร้องเพลง  ดนตรีประกอบโดย นายยืนยง  ปาลี รอง  ผอ.สพป.เลย เขต 1 โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินจำนวน  7,807  บาท >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

                                                                                                                    ภาพ/ข่าว  โดยนางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 1

Comments