โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 หลังที่ 94

โพสต์25 ต.ค. 2562 02:35โดยนางณัชชา อยู่สุขเสถียร   [ อัปเดต 25 ต.ค. 2562 02:45 ]


                                                                                                                                                                    

  วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562  เวลา  09.09 น. ดร.รอง  ปัญสังกา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 นำผู้บริหารการศึกษา  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1  ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ  ชุมชน เข้าร่วมในพิธีเป็นอย่างมาก ในพิธีมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย เขต 1 มี นายอภินันท์  สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน ให้เกียรติเป็นประธานในการส่งมอบบ้านน้ำใจกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ โดยนายวิรัตน์ พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1

         โครงการบ้านน้ำใจ สพป.เลย เขต 1 เป็นการดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันนี้เป็นการมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 94  มอบให้กับเด็กหญิงปนัดดา  วันทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านน้ำพร  อ.เชียงคาน  จังหวัดเลย ก่อนดำเนินพิธีการส่งมอบบ้านน้ำใจ  สพป.เลย  เขต 1  ดร.รอง  ปัญสังกา  ผอ.สพป.เลย เขต 1 ร่วมกับนาย  ยืนยง  ปาลี  รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1 ได้ ดำเนินการเปิดหมวกร้องเพลงเพื่อเป็นทุน


กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คนในชาติได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึงอย่างน้อย 12 ปี อย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในฐานะยากลําบาก มีความ บกพร่องทางด้านร่างกาย ไร้ที่พึ่ง สมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือกรณีพิเศษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 1  โดยการนำของ  ดร.รอง ปัญสังกา ผอ.สพป.เลย เขต ได้เล็งเห็นความสําคัญในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน จึงได้จัดโครงการสร้างบ้านน้ำใจ โดยได้กําหนดไว้ในโครงการจํานวนทั้งสิ้น 99 หลัง ได้มอบให้แก่นักเรียนไปแล้ว จํานวน 93 หลัง หลังนี้เป็นหลังที่ 94 การดำเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยขณะนี้ได้มีผู้สนใจในการเป็นเจ้าภาพการสร้างบ้านน้ำใจเพิ่มจาก  99 หลังและจะมีการดำเนินการสร้างเพิ่จากที่ตั้งเป้าหมายไว้เพิ่มขึ้นในเร็วๆนี้  >>>ภาพเพิ่มเติม<<<

 ภาพ/ข่าวโดย นางณัชชา  อยู่สุขเสถียร  นักประชาสัมพันธ์  ชำนาญการพิเศษ  สพป.เลย เขต 1

 

Comments