โครงการบรรพชาสามเณร

โพสต์3 เม.ย. 2559 06:58โดยโรงเรียนบ้านก้างปลา
โรงเรียนบ้านก้างปลาได้เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2559
Comments