โครงการค่ายอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน วันที่ 27 มี.ค.59 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โพสต์16 พ.ค. 2559 02:16โดยโรงเรียนบ้านหนองผํา อําเภอเมืองเลย
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน วันที่ 27 มี.ค.59 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

        

Comments