โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. -2 มี.ค.2559 เลย-ชลบุรี-ปทุมธานี

โพสต์8 มี.ค. 2559 18:53โดยโรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2559 19:51 ]
คณะครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน นำโดย นายเกี่ยน สุวรรณเกษี ผู้อำนวยการโรงเรียน  จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. -2 มี.ค.2559  เลย-ชลบุรี-ปทุมธานี ตามกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการเรียนฟรี 15ปี อย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นสถานที่จริง สามารถเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ą
A.jpg
(75k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
A1.jpg
(76k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
A3.JPG
(1366k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (1).JPG
(1264k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (10).jpg
(135k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (12).jpg
(137k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (15).JPG
(1179k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (4).jpg
(127k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (5).jpg
(101k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (6).jpg
(85k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (7).jpg
(92k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (8).jpg
(81k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
B (9).jpg
(103k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
ą
c.JPG
(1321k)
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม,
8 มี.ค. 2559 18:53
Comments