โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสต์6 มี.ค. 2559 20:14โดยโรงเรียนบ้านตูบโกบ อำเภอเมืองเลย
โรงเรียนได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

Comments